Πρόγραμμα
            
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
Δευτέρα
08:00
Special Group Training
09:00
Special Group Training
10:00
Special Group Training
11:00
Special Group Training
12:00
Special Group Training
13:00
 
14:00
 
15:00
 
16:00
 
17:00
Special Group Training
18:00
Special Group Training
19:00
Group Exercise
Τμήμα αρχαρίων
20:00
Group Exercise
30' αερόβια άσκηση
30' ενδυνάμωση
κοιλιακών, ραχιαιών
21:00
Special Group Training
Τρίτη
08:00
 
09:00
 
10:00
 
11:00
 
12:00
 
13:00
 
14:00
 
15:00
 
16:00
 
17:00
Special Group Training
18:00
Special Group Training
19:00
Special Group Training
20:00
Group Exercise
30' αερόβια άσκηση
30' ενδυνάμωση
κοιλιακών, ραχιαιών
21:00
Special Group Training
Τετάρτη
08:00
Special Group Training
09:00
Special Group Training
10:00
Special Group Training
11:00
Special Group Training
12:00
Special Group Training
13:00
 
14:00
 
15:00
 
16:00
 
17:00
Special Group Training
18:00
Special Group Training
19:00
Group Exercise
Τμήμα αρχαρίων
20:00
Group Exercise
30' αερόβια άσκηση
30' ενδυνάμωση
ποδιών, κορμού
21:00
Special Group Training
Πέμπτη
08:00
 
09:00
 
10:00
 
11:00
 
12:00
 
13:00
 
14:00
 
15:00
 
16:00
 
17:00
Special Group Training
18:00
Special Group Training
19:00
Special Group Training
20:00
Group Exercise
30' αερόβια άσκηση
30' ενδυνάμωση
ποδιών, κορμού
21:00
Special Group Training
Παρασκευή
08:00
Special Group Training
09:00
Special Group Training
10:00
Special Group Training
11:00
Special Group Training
12:00
Special Group Training
13:00
 
14:00
 
15:00
 
16:00
 
17:00
Special Group Training
18:00
Special Group Training
19:00
Special Group Training
20:00
Group Exercise
30' αερόβια άσκηση
30' κυκλική
προπόνηση με μπάρες
21:00
Special Group Training
Σάββατο
08:00
 
09:00
 
10:00
 
11:00
 
12:00
 
13:00
 
14:00
 
15:00
 
16:00
 
17:00
 
18:00
Group Exercise
30' αερόβια άσκηση
30' κυκλική
προπόνηση με μπάρες
19:00
 
20:00
 
21:00